Fiberinstallatör i Östersund

Nu söker vi efter en fiberinstallatör i Östersund som vill hjälpa till att utöka fibernätet hos våra invånare. En storsatsning på fiber i Östersund har pågått under några år nu men det är en krävande process som tenderar att dra ut på tiden då det är många delar som ska stämma med varandra så att processen med att dra fiber kan gå vidare. Ofta stannar processen av när det till exempel hittas fynd på den tilltänkta sträckan där kabeln ska dras, eller om någon markägare lämnar in protest som ska gås igenom. Den byråkratiska delen av hela fiberdragningen tar väldigt lång tid och är tungrodd.

Satsning på fiberinstallatörer

Det måste satsas på att få fram fler fiberinstallatörer inte bara i Östersund utan i hela Sverige. Om arbetet med fiberdragningen och installationen ska gå snabbare framåt, framför allt här upp i norr, så måste vi få chansen att utbilda fler fiberinstallatörer som ska ut i jobb. Det så viktiga fibernätet utgör grunden för samhällets infrastruktur för uppkoppling och när vårt 5G nät kommer att byggas ut behövs ännu fler fiberinstallatör och tekniker. Hela samhället är beroende av att det finns en snabb uppkoppling som helst också ska vara så problemfri som möjligt. Därför måste utbildningarna utökas nu på direkten, det finns ingen tid att vänta.

Fiberinstallatörer till 5G

Även om den största delen av vårt land redan har en ganska välutbyggd infrastruktur så kommer det att saknas utbildade och kunniga fiberinstallatörer i vårt land, framförallt här uppåt i Sverige. Nästa stora satsning på utbyggnad är vårt 5G nät och till det arbetet kommer det att krävas långt fler kunniga fiberinstallatörer och nätverkstekniker för att ro projektet i hamn. Fler och fler kommer att arbeta hemifrån och detta kräver snabba uppkopplingar som ställer höga krav på bredbandet. Utbildningen till fiberinstallatörer bör också utvidgas att omfatta en bredare kompetens som kommer att efterfrågas inom fiberoptik.