Förderlar med hemarbete i småföretag

Många småföretagare är rädda för att låta sina anställda jobba hemifrån. Genom hemarbete mister man som företagsägare en del av kontrollen. Men det finns flera fördelar att låta sina anställda arbeta hemifrån.

Öka produktiviteten

Studier har visat att de som jobbat hemifrån upplevde en stor produktivitetsökning. Denna ökning var så stor som en hel dags arbete per vecka. När man jobbar hemma blir man inte distraherad lika ofta som på kontoret. Digitala möten blir oftare effektivare än möten på plats.

 Minska kostnaderna

Färre anställda på kontoret innebär att man behöver mindre lokaler och därmed lägre driftskostnader. 

Anställda jobbar längre

När anställda har möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av sin arbetstid är de ofta mer nöjda och tenderar stanna längre på arbetsplatsen. Detta är bra för dig som ägare eftersom du kan lägga mindre tid på att rekrytera och utbilda ny personal.

Minska medarbetarnas stress

Hemarbete ger minskad stress. Detta beror på att balansen mellan arbete och privatliv blir bättre när pendlingstiden minskar.

Hur du provar distansarbete för dina anställda?

Ska du låta dina anställda jobba hemifrån? Trots fördelarna finns det inget entydigt rätt svar. Du måste fatta det bästa beslutet för ditt företag baserat på din bransch, plats, marknad, anställda och andra faktorer.

Som företagare har du kraften och kreativiteten att skapa en unik policy för ditt företag att arbeta hemifrån. Kanske istället för att öppna slussarna för distansarbete introducerar man konceptet gradvis. Experimentera med att jobba hemifrån på onsdagar och se hur det går. Eller låt dina anställda välja en dag varannan vecka att stanna hemma.

Var inte rädd för distansarbete – anamma det och hitta sätt att få det att tjäna ditt företag och dina anställda. Fler företag än någonsin ger sina anställda möjlighet att arbeta på ett sätt som är vettigt för deras omständigheter. Ge det ett försök och öppna dörrar till fantastiska nya möjligheter för ditt företag.